DRIFTSÄTTNING

1

LADDA NER OCH INSTALLERA

Ladda ner installeringspaketet och starta installeringsprogrammet.
Följa installeringsinstruktionerna.
Installeringen kräver administratörbehörighet.
Efter installeringen dyker ProdLib-ikonen upp i datorns ”system tray” -fältet i skrivbordets högra nederkant.

REGISTRERA DITT ANVÄNDARKONTO

Efter installeringen öppnas ProdLib ”Library Manager” automatiskt.
Välj producenten vars innehåll du vill ladda ner.
Nu uppmanas du att registrera. Välj ”register” och fyll i blanketten med nödvändiga uppgifter. Se till att e-postadressen är korrekt.
Efter att ha fyllt blanketten får du en bekräftelse till din e-post. Klicka på länken i e-posten för att aktivera ditt konto.

2

3

LADDA NER PRODUCENTERNAS BIBLIOTEK

Öppna ”Library Manager”. Det här hittar du genom att klicka på ProdLib-ikonen i ”system tray”-fältet och välja ”Library manager”.
Välj sedan ”Available libraries” -fliken ovan. Här kan du se alla producenternas bibliotek som är tillgängliga på ProdLib-tjänsten.
Välj den önskvärda producenten och klicka på ”install”-knappen för att ladda ner produktbiblioteket. När biblioteket har laddats ner dyker det upp på fliken ”Installed libraries”. Här kan du även uppdatera biblioteken som du har laddat ner till din dator.

MERA PRODUKTER TILL DITT PROJEKT

Öppna biblioteksläsare genom att klicka på ProdLib-ikonen på ”system tray” -fältet och välj ”Browse Libraries”.
Alternativt, öppna den integrerade läsaren på övre fältet i AutoCad eller Revit.
Välj biblioteket som du vill använda. Sök den önskvärda produkten genom att bläddra i menyn till vänster.
Välj produkten och klicka på knappen ”Insert” eller dra och släpp modellet direkt till fönstret i planeringsprogrammet.

4

FRÅGOR OCH SVAR

Kontaktproblem

1. Brandväggen hindrar nerladdningen. Beroende på var du startar registreringen, du bör tillåta alla exe-filer i brandväggen. Du bör öppna Tcp port 80 och 443. Det finns fyra alternativ:

– ProdLib.StandAlone.exe (C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ProdLib.bundle)
– ProdLib.exe (C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ProdLib.bundle)
– acad.exe (i AutoCads installeringskatalog)
– Revit.exe (i Revits installeringskatalog)

Det är tillrådligt att öppna alla fyra ovanstående hål. Det är också tillrådligt att öppna ”UpdateChecker.exe” (C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\ProdLib.bundle), det här möjliggör att du får information av nya producenters bibliotek och programuppdateringar

2. Proxyservern hindrar trafiken. Om ert företag använder en proxyserver, var god och se ytterligare information nedanför.

Konfigurera ProdLib för att använda proxyservern

Det är möjligt att redigera proxyinställningarna i ”user settings”:

C:\Users\~USERNAME\AppData\Roaming\ProdLib\ProdLib\Settings.xml.

Om du ser filen där, skapa en fil och kopiera innehållet under den. Nedan finns ett exempel med testvärden. ”Username” och ”Password” är inte obligatoriska när man vill ge rättigheter till anonyma användare.

<?xml version= "1.0" standalone="yes"?>
<UserSettings>
  <Singles>
    <InformAboutLibraryUpdatesAutomatically>true</InformAboutLibraryUpdatesAutomatically>
    <InformAboutSoftwareUpdatesAutomatically>true</InformAboutSoftwareUpdatesAutomatically>
    <InformIfAutoCADLTIsRunning>true</InformIfAutoCADLTIsRunning>
    <FadeUserInterfaceWhenMouseLeaves>true</FadeUserInterfaceWhenMouseLeaves>
    <FloatingProdLibTargetDDEPlatform>0</FloatingProdLibTargetDDEPlatform>
    <UseProxy>true</UseProxy>
    <ProxyServerAndPort>http://proxy.dial.inet.fi:800</ProxyServerAndPort>
    <ProxyUsername />
    <ProxyPassword />
  </Singles>
</UserSettings>

Inställningsparametrar (massinställning)

Prod Lib -inställningsprogrammet godkänner fakultativa kommandoradparametrar. Alla möjliga parametrarna visas i /HELP-parameter (ProdLibSetup.exe /HELP). Systemadministratören borde titta allt det här igenom, och de andra program som anropar inställningsprogram.

Ett par viktigaste parametrar är /SILENT- och /VERYSILENT som gör det möjligt för systemadministratören att utföra massinstalleringar av programmet. Det finns inga andra viktiga parametrar gällande massinstallering. Kom ihåg att utföra det här med upphöjda användarrättigheter (elevated rights).

Man kan spara ProdLib-datan till en centralstyrd nätverksenhet, se anvisningar nedan.

Kan jag använda ProdLib från nätverksenheten?

Ja, det kan du! Du kan ladda ner anvisningar för att använda ProdLib från en centralstyrd nätverksenhet från detta länk.

Se ovan anvisningar om hur man ska ställa in installeringsparametrarna.

Är ProdLib gratis för användarna?

ProdLib -tjänsten och alla bibliotek är gratis för användare. Du kan fritt ladda ner det önskvärda innehållet gratis till ditt bruk.

Hur laddar jag ner ProdLib?

Du kan ladda ner tjänsten t. Ex. På framsidan i ”ladda ner gratis”. Här hittar du nogrannare installeringsanvisningar. Om det finns problem, var god och kontakta oss så hjälper vi till.

Varför bör man registrera?

Vi samlar information om användarna, mestadels för att kunna betjäna dem bättre i framtiden. Ett par gånger om året skickar vi information om nya producenter med e-post. Producenterna är också intresserade av att veta vilka länder nerladdningarna kommer från, och i framtiden är de villiga att erbjuda material gratis till planerarna.

Har BIM-modellfilerna testats?

Vi testar allt innehåll som vi distribuerar. Vi alltså synar att det fungerar på önskvärt sätt. Revit-modellerna är av rätt typ och användbara. Om du upptäcker fel, var god och kontakta oss, så fixar vi det.

Vilka programvaror stöds av prodlib?

För tillfället stöder ProdLib Revit-, AutoCAD-, ArchiCAD- och AutoCad LT -programvaror.

archicad logo

Vi stöder alltid minst tre senaste versioner: för tillfället Autodesk versionerna 2015, 2016 och 2017 samt ArchiCAD versionerna 18, 19 och 20.

Om ett planeringsprogram inte finns på listan, det är ändå möjligt att du kan erhålla modeller till andra planeringsprogram med ”Dra och släpp” -funktionen.

Bör jag installera bibliotek som jag inte behöver?

Nej, det bör du inte. Du kan själv välja de bibliotek som ska installeras. När du installerar ett produktbibliotek från en särskild producent, du kan bläddra igenom biblioteket för att se om det innehåller produkter som intresserar dig.

Hur uppdaterar jag bibliotek?

När producenten utvecklar nya produkter på marknaden, vi uppdaterar det aktuella biblioteket.

I bibliotekskontrollfönstret är det lätt att uppdatera produktbiblioteket..

Du kan även uppdatera biblioteket direkt i användargränssnittet. Gå till Update-sidan och tryck på knappen ”Update Library”

 

Hur uppdaterar jag ProdLib?

ProdLib meddelar om tillgängliga programuppdateringar. Du kan starta uppdateringen på fliken Settings i Library Manager.

Du kan även uppdatera programmet på Update-sidan i vilket produktbibliotek som helst.

Biblioteket fungerar inte, vad ska jag göra?

Allra först lönar det sig att radera och ladda ner biblioteket på nytt. Så här försäkrar du dig om att du har den nyaste och okorrupterade versionen av biblioteket. Radera biblioteket från Library Manager genom att klicka på papperskorgsikonen. Sedan hämtar du biblioteket på nytt på fliken Add Libraries.

Hittade du inget svar på din fråga på listan? Så kontakta oss

Alla användare har rätt till kostnadsfri rådgivning. Ta modigt kontakt så hjälper vi. Ring oss eller skicka ett meddelande.