Ladda ner ProdLib

ProdLib är en administreringsplattform för digitaliska produktinformationsbibliotek. Efter att ha installerat ProdLib kan du ladda och administrera enskilda producenternas bibliotek inom mjukvaran.

Biblioteken innebär produktinformation, dokument, BIM-modeller och andra filer för AutoCAD, Revit och ArchiCAD – alla organiserade lätthanterligt.

ProdLib till Autodesk

autocad logo
autocad lt logo
revit logo

ProdLib till ArchiCAD 18-22

archicad logo

Ladda ner manualen

Manualen till ProdLib undervisar dig om hur du ska installera ProdLib på din dator och innehåller en detaljerade bruksanvisning.

Licens

För att använda ProdLib ska du godkänna villkoren av denna licens.

Vårt personuppgiftsansvar garanterar en säker informationshanterting av användardata

Detta formulär beskriver informationshanteringen av vårt dataregister